Els productes de la Barça Official Store Spotify Camp Nou tenen IVA?

Tots els articles de Barça Official Store Spotify Camp Nou inclouen l’IVA. D’acord amb les lleis dels estats membres de la Unió Europea, tenim l’obligació de carregar el cost de l’IVA a totes les comandes que s’hagin d’enviar dins la Unió Europea.
Tornar al bloc